quicktutor.net ติดตามแฟนเพจเรา ติดตามทวีตสาระดีๆของเรา
course schedule promotion aboutus payment location
  กลับไปหน้าแรก »ติดต่อเรา    
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรปิดงบการเงิน
การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) ภาค 2 (Advanced Program)
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีต้นทุนผลิต(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)
การวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชีมือใหม่(ภาคปฏิบัติ)
การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนองบการเงิน เชิงบริหาร(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
การวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง
เจาะลึก การใช้สูตร & ฟังก์ชั่น exel เพื่อการใช้งาน (Advanced Exel)
เจาะลึก โปรแกรม Express(ภาคปฎิบัติ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชี
การจัดทำงบประมาณ และ Cash Flow Projection (Finance)
ติดต่ออบรม
 

เจาะลึก การใช้สูตร & ฟังก์ชั่น exel เพื่อการใช้งาน (Advanced Exel) (ภาคปฎิบัติ)

(ผู้อบรมควรนำโน๊ตบุคมาฝึกทำในคอมพิวเตอร์ตนเอง สอนและปฏิบัติไปพร้อมกัน โดยมีเคสฝึกตามสูตรและฟังก์ชั่นที่สอน) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้ การใช้สูตร และฟังก์ชั่น exel ขั้น advanced และในการทำ report ทางบัญชีและการเงิน หรืออื่น ๆ เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว และประหยัดเวลามากขึ้น

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักบัญชี หรือผู้ที่สนใจในการเจาะลึกสูตรทางบัญชี

เรียน 2 วัน เวลา 09.00 - 16.00 น. ราคาปกติ 5,000 บาท พิเศษ 3,900 บาท (รวมเอกสารและอาหารแล้ว)

หัวข้ออบรม
วันที่ 1
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ exel เชิง advanced
 • สูตรคำนวณ ใน exel ที่จำเป็นต้องทราบ
 • การอ้างอิงเซล ตั้งชื่อเซล และการคำนวณ
 • สูตรแบบอาร์เรย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาร์เรย์
 • ประยุกต์การใช้งานสูตรอาร์เรย์ เช่นการคำนวณหายอดขายแต่ละปี การหาเงินเดือนรวมแต่ละแผนก
 • ฟังก์ชั่นและการคำนวณ การใส่ค่าอาร์กิวเมนต์
 • ฟังก์ชั่นการค้นหา LLOOKUP,VLOOKUP การกำหนดเงื่อนไข OR,AND อื่น ๆ
 • ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น Round,sum,sign, log,min,max,average,if, ฯลฯ
 • ฟังก์ชั่นทางการเงินที่น่าสนใจในการใช้งาน เช่น PV,FV,NPV,IRR ฯลฯ
 • สรุป
วันที่ 2 (เน้นจากที่เรียนมาปฏิบัติ เพื่อการทำงานในปัจจุบันหรือที่ทำงานตนเอง)
 • ประยุกต์การใช้งาน เช่น การคิดค่านายหน้าให้พนักงานขาย การคำนวณจุดคุ้มทุนของการลงทุน การคำนวณค่าจ้างรายวัน การคำนวณค่าเสื่อมราคา เป็นต้น เป็นการทบทวนจากที่เรียนวันที่ 1
 • มีการทดสอบจากสถาบัน 2 โจทย์ เพื่อฝึกการใช้สูตรและฟังก์ชั่นที่เรียนโดยการให้คะแนน (ฝึกปฏิบัติ)
 • ให้ผู้ที่เข้าเรียนได้กำหนดโจทย์ของตนเอง 2 โจทย์ เพื่อการทำงานโดยผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยแนะนำ (ฝึกปฏิบัติ)
 • ให้คำปรึกษา
 • สรุป
ลงทะเบียน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ลงทะเบียน
กลับขึ้นบน
ข้อมูลติดต่อบริษัท เมนูลัด บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   แนะนำลิ้งค์
บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เกี่ยวกับควิกติวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 หลักสูตร กรมสรรพากร    
โทร.0846225555 ตารางเวลา กรมบัญชีกลาง    
line : @quickaccounting ที่ตั้งสำนักงาน กรมศุลกากร    
Copyright © 2012 Quicktutor.net All right reserved. ชำระเงิน กรมการจัดหางาน    
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ