quicktutor.net ติดตามแฟนเพจเรา ติดตามทวีตสาระดีๆของเรา
course schedule promotion aboutus payment location
  กลับไปหน้าแรก »ติดต่อเรา    
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรปิดงบการเงิน
การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) ภาค 2 (Advanced Program)
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีต้นทุนผลิต(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)
การวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชีมือใหม่(ภาคปฏิบัติ)
การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนองบการเงิน เชิงบริหาร(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
การวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง
เจาะลึก การใช้สูตร & ฟังก์ชั่น exel เพื่อการใช้งาน (Advanced Exel)
เจาะลึก โปรแกรม Express(ภาคปฎิบัติ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชี
การจัดทำงบประมาณ และ Cash Flow Projection (Finance)
 
 
 

ผู้ประกอบการมือใหม่ และนักบัญชีใส่ใจ ระบบบัญชีและภาษี (ภาคปฏิบัติ)

(วางระบบบัญชี)

นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ บัญชี 15 ชม. อื่น ๆ 3 รวม 18 ชม.

เปิดบริษัทฯ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้จะวางระบบบริษัท อย่างไร สอนกลุ่มย่อย สำหรับผู้ประกอบการ Sme ที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี ไม่รู้จะเริ่มต้น กับบริษัทฯ ตนเองอย่างไร

เมื่อนักบัญชีถูกสัมภาษณ์งาน "ท่านสามารถวางระบบบัญชีได้หรือไม่??" ท่านจะตอบอย่างไร ?? สำหรับนักบัญชีที่ต้องการรู้ลึกในภาคปฏิบัติการวางระบบบัญชีแบบครบวงจร

เรียน 3 วัน เวลา 09.00 - 16.30 น. ปกติ ราคา 7,000 พิเศษ 5,900 บาท

หัวข้ออบรม
วันที่ 1
 • ปัญหาของการไม่มีระบบบัญชีที่ดี
 • ความสำคัญของบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจ
 • ผังองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบ ในธุรกิจของท่าน
 • การกำหนดรหัสผังบัญชี ที่สอดคล้องกับกิจการ
 • ความเข้าใจเบื้องต้น ในการบันทึกบัญชี
 • ทางเดินเอกสาร และFlow การทำงานในองค์กรที่รัดกุม (เริ่มต้นเขียน Flow จากที่ทำงานของตนเอง)
 • ระบบใบสำคัญรับ จ่าย และการจัดทำ
 • การจัดทำเบียนควบคุมเช็ค รับ จ่าย เงินสด
 • เอกสารแบบฟอร์ม ในระบบจัดซื้อ (ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ )
 • การตั้งหนี้ในระบบ และจัดเรียงเอกสาร
 • การรับวางบิล และการทำเช็คจ่าย (ทะเบียนคุมเช็ค) และทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2
 • ฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใบขออนุมัติเบิก ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ใบเบิกค่าพาหนะ เดินทางในประเทศ ต่างประเทศ ทำอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย
 • การกำหนดนโยบายการเบิกจ่ายเงินของฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • กรณีไม่มีรถยนต์ของตนเอง จึงใช้รถยนต์ของพนักงานเพื่อทำงานให้องค์กร ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องพร้อมตัวอย่างรายงานและแบบฟอร์ม
 • การควบคุม และทะเบียนการยื่นภาษีต่าง ๆ ประจำเดือน ภงด. 1 ภงด. 3 ภงด. 53 ภพ. 30 การยื่นเงินสมทบประกันสังคม
 • อะไรคือรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี ภาษีซื้อต้องห้ามคืออะไร ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีควรระวัง
 • ค่ารับรอง ทางกฎหมายภาษี มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
 • รายงานทางการบริหาร ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีควรทราบ
 • ตัวอย่างรายงานในรูปแบบต่าง ๆ
 • แนะนำการจัดทำคู่มือระบบบัญชีในองค์กร
 • ปรึกษาอื่นๆ
กลับขึ้นบน
ข้อมูลติดต่อบริษัท เมนูลัด บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   แนะนำลิ้งค์
บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เกี่ยวกับควิกติวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 หลักสูตร กรมสรรพากร    
โทร. (02)914-7840-2 Fax : (02)914-6688 ตารางเวลา กรมบัญชีกลาง    
อีเมล์ info@quicktutor.net ที่ตั้งสำนักงาน กรมศุลกากร    
Copyright © 2012 Quicktutor.net All right reserved. ชำระเงิน กรมการจัดหางาน    
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ