quicktutor.net ติดตามแฟนเพจเรา ติดตามทวีตสาระดีๆของเรา
course schedule promotion aboutus payment location
  กลับไปหน้าแรก »ติดต่อเรา    
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรปิดงบการเงิน
การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) ภาค 2 (Advanced Program)
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีต้นทุนผลิต(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)
การวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชีมือใหม่(ภาคปฏิบัติ)
การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนองบการเงิน เชิงบริหาร(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
การวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง
เจาะลึก การใช้สูตร & ฟังก์ชั่น exel เพื่อการใช้งาน (Advanced Exel)
เจาะลึก โปรแกรม Express(ภาคปฎิบัติ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชี
การจัดทำงบประมาณ และ Cash Flow Projection (Finance)
ติดต่ออบรม
 

การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) ภาค 2 (Advanced Program)

ผู้ที่อบรมหลักสูตรนี้ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) (Complete accounting Program) แล้วเท่านั้น

เป็นการทบทวนการปิดงบการเงิน ในปีต่อไป และกฎหมาย มาตรฐานบัญชีล่าสุด โดยทำตั้งแต่ต้นจนจบครบทั้งระบบ

ปกติ 5,000 บาท พิเศษเพียง 3,900 บาท เวลา 09.00 - 16.30 น.รวม 2 วัน เรียน 1 วัน/สัปดาห์ (เงื่อนไข โอนชำระเงินครบจำนวนก่อนการอบรม)

วันที่ 1
 • - ทบทวนการปิดการเงิน ขั้นตอนและการบันทึกบัญชี โดยมีโจทย์ย่อ ๆ ให้ลองฝึกปฏิบัติ
 • ทบทวนการออกงบทดลอง การปรับปรุงรายการ และการออกงบการเงิน
 • สรุปมาตรฐานบัญชี NPAES (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ) เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการออกงบการเงินในปัจจุบันที่นักบัญชีจำเป็นต้องทราบ -รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ความหมายรายการย่อในงบการเงิน
 • การคำนวณภาษีนิติบุคคล ฐานกำไรสุทธิ พร้อมอัตราภาษีนิติบุคคลล่าสุด
 • รายจ่ายต้องห้าม (มาตรา 65 ทวิ, 65 ตรี) พร้อมฝึกคำนวณในกรณีต่าง ๆ โดยมีโจทย์กำหนด เพื่อให้มีความรู้ในการบวกกลับกรณีต่าง ๆ - ฝึกการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา การหัก ณ ที่จ่าย และอัตราประกันสังคมล่าสุด
 • การเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อรองรับการตรวจสอบจากกรมสรรพากร
 • สรุป
วันที่ 2
 • ฝึกปฏิบัติ โดยมีโจทย์และแฟ้มเอกสารให้บันทึกบัญชี ฝึกการบันทึกบัญชีในปีที่ 2 โดยการยกยอดยกมา จากปีที่แล้ว โดยเริ่มบันทึกบัญชีตั้งแต่ มค -มิย - จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า จัดทำงบต้นทุนขาย
 • บันทึกสินทรัพย์ถาวร จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และคิดค่าเสื่อมราคา
 • การออกงบทดลอง และปิดงบการเงินครึ่งปี
 • จัดทำประมาณการกลางปี และการกรอก ภงด. 51
 • การบันทึกบัญชีเมื่อจ่ายชำระภาษีนิติบุคคลกลางปี (ภงด. 51)
 • การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และการคิดค่าเสื่อมราคา พร้อมบันทึกบัญชี
 • จัดทำมูลค่าสินค้าคงเหลือสิ้นปี งบต้นทุนขายสิ้นปี
 • การเก็บรายละเอียด จัดทำการคำนวณภาษีนิติบุคคลสิ้นปี พร้อมการบันทึกบัญชี
 • ปิดงบการเงิน และออกงบการเงินอย่างถูกต้อง
 • จัดทำรายงานยื่นให้หน่วยราชการสิ้นปี กรอกแบบ ภงด. 50 แบบ สบช. 3 บอจ. 5 ฯลฯ
 • สรุป
ลงทะเบียน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ลงทะเบียน
กลับขึ้นบน
ข้อมูลติดต่อบริษัท เมนูลัด บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   แนะนำลิ้งค์
บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เกี่ยวกับควิกติวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 หลักสูตร กรมสรรพากร    
โทร.0846225555 ตารางเวลา กรมบัญชีกลาง    
line : @quickaccounting ที่ตั้งสำนักงาน กรมศุลกากร    
Copyright © 2012 Quicktutor.net All right reserved. ชำระเงิน กรมการจัดหางาน    
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ