quicktutor.net ติดตามแฟนเพจเรา ติดตามทวีตสาระดีๆของเรา
course schedule promotion aboutus payment location
  กลับไปหน้าแรก »ติดต่อเรา    

บริษัท ..... จำกัด

.....รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า .....สถาบันจัดอบรมสัมมนา.....นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ ตามพรบ. การบัญชี .....

.....เราจึงเน้นการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ให้เห็นเอกสารจริง ลักษณะการทำงานจริง และให้คำปรึกษาตลอดหลังเรียนจบจากที่นี่ เพื่อนำไปใช้งานประกอบอาชีพในเวลาอันสั้น

บริษัทฯ ขอมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการฝึกอบรม พัฒนา พนักงาน ประหยัดต้นทุนสำหรับองค์กร SME ที่สนับสนุนพนักงานบัญชีที่ยังปิดงบการเงินไม่ได้ ได้มีโอกาสได้เรียนหลักสูตรปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) ให้โอกาสเป็นผู้ทำบัญชีขององค์กร

หลักสูตรของเราเน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อการทำงานจริง จึงทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้รวดเร็ว นำกลับไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้

ข้อมูลติดต่อบริษัท เมนูลัด บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   แนะนำลิ้งค์
บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เกี่ยวกับควิกติวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 หลักสูตร กรมสรรพากร    
โทร. (02)914-7840-2 Fax : (02)914-6688 ตารางเวลา กรมบัญชีกลาง    
อีเมล์ info@quicktutor.net ที่ตั้งสำนักงาน กรมศุลกากร    
Copyright © 2012 Quicktutor.net All right reserved. ชำระเงิน กรมการจัดหางาน    
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ