quicktutor.net ติดตามแฟนเพจเรา ติดตามทวีตสาระดีๆของเรา
course schedule promotion aboutus payment location
  กลับไปหน้าแรก »ติดต่อเรา    
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรปิดงบการเงิน
การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) ภาค 2 (Advanced Program)
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีต้นทุนผลิต(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)
การวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชีมือใหม่(ภาคปฏิบัติ)
การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนองบการเงิน เชิงบริหาร(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
การวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง
เจาะลึก การใช้สูตร & ฟังก์ชั่น exel เพื่อการใช้งาน (Advanced Exel)
เจาะลึก โปรแกรม Express(ภาคปฎิบัติ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชี
การจัดทำงบประมาณ และ Cash Flow Projection (Finance)
ติดต่ออบรม
 

การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ) CPD 40257540011

นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ บัญชี 9 ชม. อื่น ๆ 3 รวม 12 ชม.

เพื่อให้นักบัญชี หรือผู้สนใจได้เข้าใจพื้นฐานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การจัดทำบัญชี ภาษีที่เกี่ยวข้อง การจัดทำสัญญาอย่างรัดกุม ประเด็นภาษีที่น่าสนใจ ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง ????

เรียน 2 วัน เวลา 09.00 - 16.30 น. ปกติ ราคา 5,000 พิเศษ 3,900 บาท (รวมเอกสารและอาหารแล้ว)

หัวข้ออบรม
วันที่ 1
 • ความเข้าใจเบื้องต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเด็นและปัญหาข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยในการบันทึกบัญชี
 • โครงสร้างของระบบบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ควรทราบ เช่น การขายที่ดิน บ้าน อาคารชุด การให้เช่าที่ดิน สำนักงาน อาคาร ศูนย์การค้า เป็นต้น
 • ผังองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบ ในธุรกิจของท่าน
 • การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน - ความเข้าใจเบื้องต้น ในการบันทึกบัญชี
 • การรับรู้รายได้ และการบันทึกบัญชีในส่วนของรายได้ การคำนวณหารายได้และกำไรขั้นต้นที่ต้องรับรู้ในแต่ละปี
 • การเก็บรายละเอียดต้นทุนโครงการ การคำนวณหาต้นทุนรวม
 • ฝึกการบันทึกบัญชีจากโจทย์ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน เพื่อประกอบการตรวจสอบ
 • การออกงบการเงิน พร้อมการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • สรุป
วันที่ 2
 • การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับเฉลี่ยภาษีซื้อ และการบันทึกบัญชี
 • การคำนวณภานิติบุคคลสิ้นปี การวางแผนภาสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ค่าใช้จ่ายทางบัญชีทำอย่างไรจึงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ด้วย
 • การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
 • การวางแผนภาษี หัก ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • โครงสร้างของภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • หลักเกณฑ์และวิธีการ การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
 • หลักเกณฑ์และภาษีสำหรับการขายฝาก
 • การจ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ อัตรา วิธีการและการบันทึกบัญชี
 • หลักเกณฑ์ การแยกสัญญาระหว่างการขายอสังหาริมทรัพย์รับเหมาก่อสร้าง รับตกแต่ง สรรพากรยอมหรือไม่
 • ฝึกการคำนวณการเฉลี่ยภาษีซื้อ และการกรอกแบบภาษีจากโจทย์
 • สรุป
ลงทะเบียน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ลงทะเบียน
กลับขึ้นบน
ข้อมูลติดต่อบริษัท เมนูลัด บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   แนะนำลิ้งค์
บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เกี่ยวกับควิกติวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 หลักสูตร กรมสรรพากร    
โทร.0846225555 ตารางเวลา กรมบัญชีกลาง    
line : @quickaccounting ที่ตั้งสำนักงาน กรมศุลกากร    
Copyright © 2012 Quicktutor.net All right reserved. ชำระเงิน กรมการจัดหางาน    
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ